Kunder

Jämte styrelseuppdrag och frivilliga uppdrag är detta ett urval av professionella uppdrag som Yova utfört.

Clustera AB

Yova har genomfört marknadsanalyser och och utvärderat den Polska marknaden med avseende på arbetskraft inom byggsektorn och levererat ett antal möjliga alternativ och affärsmodeller för rekrytering av arbetskraft.

 

Yova har på kort tid byggt upp relationer, förmedlat kontakter, värderat alternativ och levererat affärsmässiga lösningar som lösning på ett kompetensbehov.

 

www.clustera.se

 

Wellnox AB

Yova har byggt varumärkesplattform för en helt ny produkt baserad på en idé. I arbetet ingick identitetsanalys, omvärldsanalys, definition av värderingar, vision, mission och strategi samta riktlinjer för profil och kommunikation.

 

WelNOx växer medvetet och genomtänkt mha av sin förankring i identitet och varumärke med Yova som strategisk kommunikationsrådgivare och kurator av sociala media kanaler.

 

Yova har också genomfört marknadsanalyser på ett flertal marknader för WellNOx räkning avseende både marknadsutveckling och upphandling av råvara ända ner till enskilda ekologiska odlare.

 

MultiDocker AB

 

Yova har haft ett interimsuppdrag som marknads & försäljnings ansvarig på MultiDocker AB.

 

MultiDocker tillhandahåller hydrauliska lasthanterare för hamnar och terminaler i många olika konfigurationer för olika användningsområden.

 

Bolaget är etablerat med egna kontor i 5 länder och med representanter via Caterpillar nätverket i större delen av världen.

 

www.multidocker.com

 

Sectra AB

Yova har haft ett interimsuppdrag som koncernansvarig för marknadskommunikation och investerarrelationer på Sectra AB.

 

Sectra utvecklar och levererar lösningar för IT inom hälsovårdssektorn samt mobila lösningar för säker kommunikation.

 

Bolaget är börsnoterat och etablerat i 12 länder och medicinverksamheten levererar värde till ett flertal segment intom vårdsektorn. Kryptoteknologin är godkänd för användning av både EU och NATO.

 

www.sectra.com

 

Tidigare anställningar

Joanna Sjölander har tidigare arbetat på Saab med export av JAS Gripen

i elva år. Till en början med kommunikation, sedan med marknadsföring som ansvarig för Gripens varumärke och till sist i kampanjledningen för Gripen försäljningen till Indien.

 

De sista åren på Saab bodde Joanna i Indien tillsammans med familjen och var Saabs representant för Gripen samt ansvarig för försäljning, marknadsföring och marknadsutveckling av Saabs flygfarkoster.

 

Innan Saab var Joanna anställd inom IT industrin efter studierna i internationell ekonomi vid Linköpings Universitet.

 

Den röda tråden i karriären är kreativa, affärsorienterade uppdrag på internationell arena som kräver mod och genomslagskraft.

 

LinkedIn profil

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved